Naše vize

Naším cílem je podpora komunitních projektů,
zvyšování jejich počtu na českém a moravském venkově a jejich systematické vyhledávání. Pak teprve je totiž ekonomické investovat do infrastruktury, na jejíž stavbu je nutný souhlas obyvatel.

Komunitní projekty
jsou vytvářeny aktivními skupinami obyvatel, které spojuje společný zájem, nikoliv zisk. Hodnoty vytvořené vlastními silami dávají mnohem větší uspokojení než tytéž hodnoty nakoupené na globálním trhu.

Neformální spolky, skupiny a komunity
- dobrovolných hasičů, zahrádkářů, fotbalistů, hudebních skupin všech žánrů, ale i lido- vých řemesel či výrobců regionálních potravin. Proto se hraje ochotnické divadlo. Novým prvkem ve sdílení tradičních i netradičních aktivit jsou elektronická média, internet či sociální sítě, které dávají aktivitám nový rozměr a možnosti (od možnosti rychlé komunikace přes nabízení výsledků práce na internetu po fotografie z akce...).

Výsledky sdílení společných hodnot
tvoří třeba opravená hasičská auta, vybudované přírodní zahrady, udržovaná fotbalová hřiště vesnických klubů, znovuobjevená řemesla nebo zdravé a chutné tradiční potraviny. Podpora komunit nebrání globálnímu trhu. Posiluje vzájemnou sounáležitost, vytváří pracovní příležitosti a plnohodnotný život v obcích, třeba vzdálených od velkých měst.

Proto jsme vytvořili projekt INVESTIN.
Ten sdružuje obyvatele, vede k citlivému a promyšlenému rozvoji celé obce a zároveň je přínosem pro rozvoj občanské, výrobní a technické infrastruktury.
Pocit lidské sounáležitosti umožní uvést do pohybu lidský um a invenci, které vyvedou společnost z každé krize.
A každé obci se vynaložená energie několikanásobně vrátí v podobě dobrých mezilidských vztahů a v revitalizaci hodnot typických pro život na venkově.

Copyright © X Terra Group, s. r. o. 2013 - 2014